Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Ziemia liwska w średniowieczu

Kazimierz Pacuski, Instytut Historii PAN


Moduł wyszukujący
Hasło (mapa) Nazwa Nr Treść

Licencja Creative Commons
Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.